Sanus Per Aquam, Latince "suyla gelen sağlık" anlamındadır. Su ile iyileştirme, suyun kullanılması ile gelen sağlık, suyun sıcak, soğuk ve farklı biçimlerle (durgun su, akıtma, damlama, duşlama, püskürtme) uygulanması ile kazanılan, dinlenme ve ferahlama duygularının edinildiği bütünleyici terapi anlamında kullanılmaktadır.

Eski zamanlarda insanların her türlü fiziksel veya psikolojik sorunlarını gidermek için kaplıcalara, şifalı sulara gittikleri bilinmektedir. Günümüzde ise gerek otel ve spor kulüplerinin içindeki "Day SPA"lar gerekse tatil yörelerindeki otellerin "SPA"ları stresli, yoğun ve hızlı yaşanan hayatı kolaylaştırmak, rahatlamak ve iç huzuru bulmak isteyenlerin uğrak yeri olmaktadır.

Son yıllarda, modern tıp, "koruyucu" ve "tamamlayıcı" tıp ile birlikte, insanların ruh ve vücut sağlıklarını korumak, hastalıkları önlemek, yaşamı nitelikli kılmak için birbirlerini yadsımadan işbirliği yapmaya başlamıştır. Kökeni eski Roma, Anadolu, Mısır, Hindistan ve Uzakdoğu uygarlıklarına dayanan bu yöntemler, doğal ürünlerin bilinçli kullanımları ile insanın, ruh beden ve zihin üçgeninin dengeli
işlev görmesini sağlamaktadır.